Търси
Filters
Close

Защита на лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Ин Текс И ЕООД декларира, че всички лични данни, които събира и съхранява в процеса на ползване на сайта и услугите му, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.


Основни понятия:
"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност.
"Субект на личните данни" – това сте вие, посетителят на нашия сайт.
"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.
"Администратор на лични данни" – по отношение на нашия уебсайт това сме ние, Ин Текс И ЕООД.
"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което ние – Ин Текс И ЕООД, стриктно е определил целта на обработката. Такъв обработващ може да бъде например куриерската фирма , която отговаря за транспортната услуга при доставка на поръчан продукт.
"Бисквитка" е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние "логнат", докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт.


Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Можете да се запознаете подробно с личните данни, които събираме, начините на съхранение, на кого и при какви обстоятелства предоставяме личните Ви данни.


Ние събираме, съхраняваме и използваме следната информация:
- Име и фамилия
- Телефонен номер за връзка
- Имейл адрес
- Адрес за извършване на доставка
- Адрес за фактуриране (ако е различен от адреса за доставка)
- Данни за юридическо лице (когато клиентът желае да получи фактура на фирма)

Няма да Ви изпращаме никакви имейли, sms съобщения или обаждания освен свързани с Ваша заявка.


С какви цели обработваме личните данни, които събираме?
-За обработка на направени от Вас поръчки на продукти от нашия онлайн магазин, на правно основание - изпълнение на договора за продажба от разстояние, който всеки клиент сключва при финализиране на поръчката си на нашия уебсайт. Данни могат да бъдат използвани и за изпълнение на правни задължение, като например при счетоводни документи.
-За обслужване на клиенти и отстраняване/коригиране на възможни грешки при изпълнение на договора за продажба от разстояние. Личните данни се обработват на основание изпълнението на сключения договор за продажба от разстояние.
-За комуникация с клиентите относно: потвърждаване на направената поръчка; да окажем съдействие със завършване на поръчка; за информация относно актуалния статус на поръчка; за рекламация; за актуалния статус на вашия профил на сайта. Комуникацията става, чрез свързване по телефон или имейл.
-За целите на защитата и безопасността можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
-За целите на маркетингова комуникация, свързана с продукти, предложения и остъпки. Абонаментът за информационния бюлетин е напълно доброволен и може да бъде приет или отменен по всяко време, чрез заявяване на подобно желание при свързване с екипа ни или администратора за защита на личните данни.
-Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.


На кого и при какви обстоятелства предоставяме вашите лични данни?
Личните данни на клиентите се предоставят на трети страни за извършването на куриерска доставка във връзка с изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние. Страните, на които могат да бъдат предоставени вашите лични данни са следните:
- На компании, извършващи куриерски услуги, на основание изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние.
- На законни представители, съдилища, с цел сключване на договори или събиране на задължения.
- На държавни институции, при необходимост и според установения законов ред за това.
Ин Текс И ЕООД, не носи отговорност за обработката на данните в рамките на законния интерес на третите страни, на които се предоставят. Обработката на данните от страна на трети страни се извършва според политиката за обработка на лични данни на съответната страна.
Процедурата по регистриране на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна, но е препоръчителна. За пазаруване чрез онлайн магазина можете да поръчате по телефона, като "гост" без регистрация или като регистриран потребител. При регистрация , Вие създавате свой собствен профил, защитен с избрана от Вас парола, и извършвате всички покупки чрез него. Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя профил да следи своята история на поръчките, както и да добавя, променя и/или изтрива свои лични данни.


Съхранение на личните данни
Всички потребителски профили могат да бъдат достъпни единствено чрез вашите данни за достъп - имей адрес и лична парола за достъп, която сте избрали. Лична отговорност на всеки потребител е да съхранява внимателно и отговорно своите данни за достъп, както и да използва бутона за “изход” от личния му профил, когато прекратява използването на сайта.
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Ние съхраняваме вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.


Права на субектите, предоставящи данни

Всички субекти, чиито данни се обработват отстрана на Ин Текс И ЕООД имат следните права:

-право да поискате безплатна информация за обработката на личните ви данни
-право да поискате обяснение на обработката на личните ви данни, можете да изискате корекция, допълнение, заличаване или блокиране на личните ви данни
-право да се свържете с длъжностното лице по защитата на личните данни или с Комисията за защита на личните данни
-право да се откажете от съгласието си да обработваме вашите лични данни, като в тази ситуация вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни.


Възползването от тези права става чрез връзка с длъжностното лице по защитата на личните данни на Ин Текс И ЕООД, на имейл адрес [email protected], като в имейл трябва да напишете вашите имена; имейл адрес (използван в електронния магазин); данни за обратна връзка; и в свободен текст да напишете правото/правата, които желаете да упражните спрямо личните ви данни.


Отговорният служител на Ин Текс И ЕООД по защита на личните данни е госпожа Полина Куцарска, с която можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: [email protected] и/или на телефон 0886891643.